4η Τροποποίηση των δράσεων ενίσχυσης και προώθησης της επιχειρηματικότητας του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» για Υφιστάμενες, Νέες και Υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις

Ενημερωθείτε για την 4η τροποποίηση των δράσεων Ενίσχυσης Νέων & Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων στους παρακάτω συνδέσμους: 4η Τροποποίηση δράσης «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» 4η Τροποποίηση δράσης «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε […]

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 31/2024 Διαγωνισμού

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) – Αντιμυκητιασικά συστηματικής χρήσης. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 31.2024    

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 03/24 για την Προμήθεια Ειδών Παγωτού – 111ΠΜ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Πρόσκληση (ΠΥΠ) 03/24  για την προμήθεια ειδών παγωτού διαφόρων ειδών, με CPV: 15555100-4, προς κάλυψη των αναγκών του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (Π.Κ.Α) της Πτέρυγας, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας έξι (6) μηνών. Προς διευκόλυνση των τυχόν ενδιαφερομένων, επισυνάπτεται Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς & Υπόδειγμα Υ.Δ. δικαιολογητικών Συμμετοχής σε επεξεργάσιμη μορφή (word). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΠΥΠ 03.24) […]

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 2024-2025

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) καλεί πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες, για εκδήλωση ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας ενός (01) έως πέντε (05) ετών, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών που περιλαμβάνονται στον συνημμένο στην παρούσα πίνακα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται σε αυτόν. Έγγραφο-ΨΧ2Κ4653ΠΩ-ΧΑΒ

Διετής Σφράγιση Πρατηρίων Καυσίμων σε Περιπτώσεις Νοθείας, Λαθρεμπορίας ή Παρεμπόδισης Ελέγχου με Χρήση Βίας ή Απειλής

Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων πρατηρίων καυσίμων σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων ή λαθρεμπορία καυσίμων ή παρεμπόδιση σχετικού ελέγχου με χρήση βίας ή απειλής, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, […]

Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.16/24 (Επαναληπτικού του Διαγωνισμού Δ.31/23)

1. α. Αναθέτουσα Αρχή: 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ). β. Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα). 2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. […]

Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.15/24

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων για την Τέλεση Εξετάσεων Ηλεκτροφόρησης Αιμοσφαιρίνης και Test Δρεπανώσεως του Αιματολογικού Εργαστηρίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 346807). Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.15.24

Περίληψη Διακήρυξης του Υπ’ Αριθ. 06/24 Ανοικτού Διαγωνισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια Α΄ Υλών για κάλυψη αναγκών του διακλαδικού προγράμματος παραγωγής χρωμάτων του 691 ΒΕΒ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 06.24

Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.02/24

1. α. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΟΥ Αεροπορικής Βάσης Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας). β. Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: ΔΟΥ Α/Β Λάρισας (Τέρμα Αγιάς – Λάρισα – Τ.Κ.: 41336 – Τηλ.: 2410 515475-6). 2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 2/2024

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή προσφοράς για την σύναψη σύμβασης προμήθειας παγωτών, προς κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου και των ΚΨΜ των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών, καθώς και της ΛΑΦ Πολυκάστρου, με βάση την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος «Α». Διακήρυξη Υπ΄ Αριθμ. 2.2024  

Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter