Logo

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ επίσημα στατιστικά στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. για το έτος 2022 στο Ν. Μεσσηνίας

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στο Νομό Μεσσηνίας για το έτος 2022 έγιναν 668 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και 138 διαγραφές, συμπεριλαμβανομένων μετατροπών νομικών μορφών, συγχωνεύσεων, μεταφορών έδρας και οριστικών λύσεων. Μέσα από την άντληση των στοιχείων αυτών είναι προφανής η συνέχιση του αυξητικού ρυθμού εγγραφών […]

Logo

Μέσω gov.gr η έναρξη ατομικής επιχείρησης από 13 Ιανουαρίου 2023

Στο ΦΕΚ 11/Β/9-1-2023 δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με θέμα “Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr– ΕΨΠ)” με την οποία καθορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και οι οδηγίες χρήσης της σχετικής υπηρεσίας, για το άνοιγμα ατομικής επιχείρησης. Πλέον, από την προσεχή Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, με το νέο πλαίσιο […]

Logo

Παράταση κατάθεσης προσφορών της διακήρυξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Α.Κ.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 178862,1)

Παρατείνεται η κατάθεση προσφορών της διακήρυξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Α.Κ.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 178862,1) και τα κάτωθι σχετικά άρθρα διαμορφώνονται ως εξής: 1.5 Η νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/12/2022 και ώρα 10:00 π.μ. 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών. 3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών, Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου […]

Logo

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας διαθέτει ΔΩΡΕΑΝ στα μέλη του ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις του Νομού Μεσσηνίας ότι στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρηματικότητας», το οποίο υλοποιείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχει ξεκινήσει η δωρεάν διάθεση 270.000 Ψηφιακών Πιστοποιητικών/Υπογραφών σε όλες τις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις – μέλη των Επιμελητηρίων της […]

Logo

Προϋποθέσεις κυκλοφορίας τροφίμων στην καναδική αγορά

Παρακαλούμε ανοίξτε τις συνημμένες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας τροφίμων στην καναδική αγορά. Canada – food products – requirements

Logo

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Α.Κ.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Α.Κ.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση των υποέργων 6&7 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» με […]

Logo

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 31.12.2022 ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ FDA

Συνημμένα θα βρείτε το με Α.Π.: 2713/01-12-2022  έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον με θέμα «Προθεσμία έως 31.12.2022 για την υποχρεωτική ανά διετία ανανέωση της εγγραφής εταιρειών στο μητρώο παραγωγών/ εμπόρων της Αρχής FDA» καθώς και Οδηγό της FDA με χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για τη σχετική εγγραφή και ανανέωση εγγραφής στο σχετικό μητρώο […]

Logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Συνδικαιούχου της Πράξης: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Συνδικαιούχου της Πράξης: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ » Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με δύο (2) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 6 «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ». Η Σύμβαση Μίσθωσης […]

Logo

Αυξημένα περιστατικά απάτης σε εισαγωγές πέλλετ από την Πολωνία

Παρακαλώ όπως ανοίξετε συνημμένο έγγραφο 2270-293-ΑΣ 755 – Αυξημένα περιστατικά απάτης για εισαγωγείς πέλλετ από Πολωνία

Logo

Πως να διασφαλίσετε τον Διακριτικό Τίτλο της Επιχείρησής σας!

Σας υπενθυμίζουμε την δυνατότητά που έχετε να κατοχυρώσετε την Επωνυμία και τον Διακριτικό Τίτλο της επιχείρησής σας, σε επίπεδο νομού, αποφεύγοντας τυχόν συνέπειες της εφαρμογής του πρόσφατου νόμου 4919/2022 σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η. Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε, ότι με τις ρυθμίσεις του Ν. 4919/2022 η πολιτεία επιχειρεί να προστατεύσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό δίνοντας την ευκαιρία, αλλά και […]

Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter