ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο έγγραφο   ΑΚΕΜ Υ8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ s – ΚΗΜΔΗΣ

Logo

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡ.118, Ν 4412/2016, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ & ΙΣΧΥΕΙ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡ.118, Ν 4412/2016, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ & ΙΣΧΥΕΙ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝΗμ/νια: 12/07/2023 15:10:52Φορέας: Γ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»ΑΔΑ: 940Η469ΗΔΖ-Δ9Ψ Δείτε Διαύγεια

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ως Συνδικαιούχος με το Δήμο Μεσσήνης, υλοποιεί το έργο με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5034529 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» (Απόφαση Ένταξης 4306/1468/Α3/28/06/2019). Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). […]

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ως Συνδικαιούχος με το Δήμο Τριφυλίας, υλοποιεί το έργο με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037513 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» (Απόφαση Ένταξης 4311/1473/Α3/28/6/2019). Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). […]

Logo

Πρόσκληση για προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή συστημάτων του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης»

Θέμα: Πρόσκληση για προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή συστημάτων του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης» Ημ/νια: 23/06/2023 15:52:01Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣΑΔΑ: ΡΠΣ2ΟΡΡΛ-ΙΡ2 Δείτε Διαύγεια

Logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (TONER & DRUM) ΈΤΟΥΣ 2023 (ΠΥΣΥ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (TONER & DRUM) ΈΤΟΥΣ 2023 (ΠΥΣΥ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΚΕΡΚΥΡΑΣ)Ημ/νια: 20/06/2023 15:42:20Φορέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑΔΑ: ΨΑΖΑ46ΜΑΠΣ-ΚΛΡ Δείτε Διαύγεια

Logo

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης για την υλοποίηση του υποέργου 7 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων με τίτλο «ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του υποέργου 7 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5034529 και συγκεκριμένα: […]

Ανάδειξη της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας σε γαστρονομικό προορισμό μέσα από το παράδειγμα του Σαν Σεμπαστιάν και της Χώρας των Βάσκων

Σε συνέχεια των εκπαιδευτικών δράσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή μας στα πλαίσια πρωτοβουλίας της ΕΤΑΠ Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας για την εξέλιξη της γαστρονομικής ταυτότητας της περιοχής μας, πραγματοποιήθηκαν την εβδομάδα 22 – 26 Μαΐου 2023 δράσεις με θέμα την ανάδειξη της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας σε γαστρονομικό προορισμό μέσα από το παράδειγμα του […]

Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter