ΑΑΔΕ: Ταχύτερη η έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης με υλοποίηση από οποιαδήποτε ΔΟΥ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εγκαινιάζει μία νέα, αυτόματη, διαδικασία ταχύτερης διαχείρισης των ψηφιακών αιτημάτων έναρξης ατομικής επιχείρησης, που διεκπεραιώνονται από την ΑΑΔΕ μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE. Εφεξής ο πολίτης, κατά την υποβολή του αιτήματός του, θα συνεχίσει να επιλέγει, την αρμόδια ΔΟΥ του, αλλά εφόσον το νέο ψηφιακό σύστημα […]

Logo

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ επίσημα στατιστικά στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. για το έτος 2022 στο Ν. Μεσσηνίας

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στο Νομό Μεσσηνίας για το έτος 2022 έγιναν 668 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και 138 διαγραφές, συμπεριλαμβανομένων μετατροπών νομικών μορφών, συγχωνεύσεων, μεταφορών έδρας και οριστικών λύσεων. Μέσα από την άντληση των στοιχείων αυτών είναι προφανής η συνέχιση του αυξητικού ρυθμού εγγραφών […]

Logo

Μέσω gov.gr η έναρξη ατομικής επιχείρησης από 13 Ιανουαρίου 2023

Στο ΦΕΚ 11/Β/9-1-2023 δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με θέμα “Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr– ΕΨΠ)” με την οποία καθορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και οι οδηγίες χρήσης της σχετικής υπηρεσίας, για το άνοιγμα ατομικής επιχείρησης. Πλέον, από την προσεχή Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, με το νέο πλαίσιο […]

Logo

Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022)

Νέα εγκύκλιος υπ’ αριθ. 103399/27.10.2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022)»

Logo

Αναστολή καταχώρισης για ΙΚΕ λόγω μη πιστοποίησης εταιρικού κεφαλαίου

Αναστολή καταχώρισης για ΙΚΕ λόγω μη πιστοποίησης εταιρικού κεφαλαίου Σας ενημερώνουμε ότι από αύριο 26.10.2022 θα αποσταλεί από την κεντρική υπηρεσία ΠΣ Γ.Ε.ΜΗ. ηλεκτρονικό μήνυμα/ενημέρωση επικείμενης θέσης σε αναστολή καταχώρισης στις ΙΚΕ, οι οποίες έχουν παραλείψει να πιστοποιήσουν το εταιρικό κεφάλαιο κατόπιν σύστασης ή αύξησης του κεφαλαίου. Υπενθυμίζουμε ότι με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου […]

Logo

Νέα Υπουργική απόφαση 96618/13.10.2022 για εγγραφή φυσικών προσώπων στο ΓΕΜΗ

Νέα Υπουργική απόφαση 96618/13.10.2022 «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε  εμπορική δραστηριότητα για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ. – Τροποποίηση της υπό στοιχεία 44070/28.4.2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2226)»   Επισημαίνουμε ότι η τροποποίηση αφορά το Παράρτημα και ειδικότερα: α) διαγράφεται η Ομάδα NACE1 με κωδικό 03.2 […]

Logo

Πως να διασφαλίσετε τον Διακριτικό Τίτλο της Επιχείρησής σας!

Σας υπενθυμίζουμε την δυνατότητά που έχετε να κατοχυρώσετε την Επωνυμία και τον Διακριτικό Τίτλο της επιχείρησής σας, σε επίπεδο νομού, αποφεύγοντας τυχόν συνέπειες της εφαρμογής του πρόσφατου νόμου 4919/2022 σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η. Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε, ότι με τις ρυθμίσεις του Ν. 4919/2022 η πολιτεία επιχειρεί να προστατεύσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό δίνοντας την ευκαιρία, αλλά και […]

Logo

Ενημέρωση για ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και Συν. Εργαζομένων

Ενημέρωση για ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και Συν. Εργαζομένων Σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή του ν. 4919/2022 (υποπερ. αβ΄ της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 20) πραγματοποιήθηκε η μετάπτωση από το Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και Συν. Εργαζομένων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. του Υπουργείου Εργασίας. Αρμόδια υπηρεσία ΥΓΕΜΗ για […]

Logo

Σχετικά με τις εγγραφές στο ΓΕΜΗ και την υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού ΓΕΜΗ στα έγγραφα των υπόχρεων

Η υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜH  ορίζεται με το άρθρο 16 του ν. 4919/2022 (νομικά, φυσικά πρόσωπα, κ.λπ.), ο οποίος είναι ο νέος νόμος για το ΓΕΜΗ. Οι υπόχρεοι φυσικά πρόσωπα και οι σχετικοί ΚΑΔ αναφέρονται και στην απόφαση: 44070/28-04-2022 – Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, για την εγγραφή των […]

Logo

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-Διευκρίνηση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο ΓΕΜΗ

Συνημμένα διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο ΓΕΜΗ και στα Επιμελητήρια.   ΡΖΛΛ46ΜΤΛΡ-ΡΤΕ Γ.Πρ. 2022 – 94083 – Έγγραφο – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ – ΓΕΜΗ

Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter