Φυτοϋγειονομική Πιστοποίηση για την εξαγωγή νωπών καρπών ακτινιδίων κατά την επικείμενη εξαγωγική περίοδο 2024-2025- Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων 31η Μάϊου 2024.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την φυτοϋγειονομική πιστοποίηση των εξαγωγέων που προτίθενται να εξάγουν νωπούς καρπούς ακτινιδίων: α) στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (Υ.Α. 5540/149383-2020 (Β’2396), β) στο Βασίλειο της Ταϊλάνδης (Υ.Α. 5539/149381-2020 (Β’2373), και γ) στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (Ν. Κορέας-Υ.Α. 5543/149527-2020 (Β’ 2372) κατά την επικείμενη εξαγωγική περίοδο 2024-2025, είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες Υ.Α. όπως αναφέρονται παραπάνω, η 31η Μαΐου 2024.

Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία της φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης (αίτηση-έλεγχος κ.α.) επαναλαμβάνεται κάθε έτος και είναι ξεχωριστή για κάθε μία από τις παραπάνω χώρες. Η κάθε αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά της, υποβάλλεται σε έντυπη και επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (word.docx) στην Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. Για αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το δικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ

https://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Fytoeigionomikos_Elegxos/ejagogh_aktinidio020524.pdf

 

Προηγούμενο Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.05/24
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter