Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 2/2024

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή προσφοράς για την σύναψη σύμβασης προμήθειας παγωτών, προς κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου και των ΚΨΜ των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών, καθώς και της ΛΑΦ Πολυκάστρου, με βάση την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος «Α».

Διακήρυξη Υπ΄ Αριθμ. 2.2024

 

Προηγούμενο Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα της δράσης «Εξοικονομώ Επιχειρώντας»
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter