Περίληψη της Υπ’ Αριθμ.16/2024 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 19363/17-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΤΚΜΟΡ1Ο-ΓΦΩ) Απόφασης, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με αντικείμενο την προμήθεια αναλωσίμων (CPV: 30192300-4, Μελανοταινίες) του συνόλου των φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (συμπεριλαμβανομένης της αποθήκης του Ν.Ε.Π.Θ) και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ., ΤΟΜΥ, Π.Ι.), αρμοδιότητας της, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι υπηρεσίες συντήρησης τους, για δύο (2) έτη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 16.2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προηγούμενο Ευχές Πάσχα Επιμελητηρίου Μεσσηνίας
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter