Περίληψη Διακήρυξης Υπ’ Αριθμ. 28/24 Διαγωνισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια φερμουάρ, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής ειδών ιματισμού του 700 ΣΕ, για τα έτη 2025 – 2026.

Περίληψη Διακήρυξης Υπ’ Αριθμ. 28.24 Διαγωνισμού

Προηγούμενο Πρόγραμμα “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2024” του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter