Διακήρυξη Υπ’Αριθμ. 01/2024 Διαγωνισμού

Διενέργεια Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία, ήτοι ογδόντα πέντε (85) οχήματα που έχουν κριθεί ως Π.Ο.Ε..

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 01.2024

Προηγούμενο Ξεπέρασαν τις 10.000 οι εγγραφές στο JOBmatch της ΔΥΠΑ
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter