Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση SIAL στο Παρίσι από 19-23 Οκτωβρίου 2024

Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση SIAL, που θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 23 Οκτωβρίου 2024, στο Εκθεσιακό Πάρκο PARIS NORD VILLEPINTE στο Παρίσι.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προτίθεται να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος (60%) του κόστους συμμετοχής (ενοικίαση/ κατασκευή/ μεταφορές), ενώ το υπόλοιπο αυτής (40%), θα επιβαρύνει τους συμμετέχοντες εκθέτες – τυποποιητές.

Παρακαλούνται όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγροδιατροφής και εξαγωγών και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση στο e-mail: tourismos@arcadia.gr, έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας info@mcci.gr.

Ο μέγιστος αριθμός των επιχειρήσεων, που θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανέρχεται στους δεκαοχτώ (18).

Η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνεται με χρονική σειρά προτεραιότητας.

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης θα τηρηθεί μεν η αναφερόμενη σειρά προτεραιότητας, αλλά, παράλληλα, θα πρέπει εντός τριών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής να κατατεθεί και το ποσό της συμμετοχής σας.

Σε ενδεχόμενη ακύρωση, το ποσό αυτό επιστρέφεται μόνον στην περίπτωση αναπλήρωσης της θέσης.

Σημειώνεται ότι, το προβλεπόμενο τελικό κόστος συμμετοχής θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων και θα ανέρχεται περίπου στις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 €, ήτοι κόστος εγγραφής/ κατασκευής/ ενοικίασης/ μεταφορικών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τον κάθε εκθέτη.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω αναφερόμενο κόστος εγγραφής στην Έκθεση είναι ίσο με 1.290,00 € πλέον Φ.Π.Α. και βαρύνει αποκλειστικά και εξολοκλήρου τον κάθε εκθέτη.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΙΡΙΔΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ SIAL 2024

ΙΡΙΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ SIAL ΠΑΡΙΣΙ 2024

Προηγούμενο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας – GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter