Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας Τεχνικού Ασφαλείας
Ημ/νια: 01/09/2023 14:11:51
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
ΑΔΑ: Ψ8ΥΤ4690ΩΡ-17Κ

Δείτε Διαύγεια

Προηγούμενο Επιστολή ΠΕΣΠ για “Αναστολή Λειτουργίας Επιχειρήσεων από τη μη διαβίβαση λιανικών ΦΗΜ στο e-send της ΑΑΔΕ”
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter