ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

 

ddddd_F6916.png

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

 

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας αποφάσισε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εξόφλησης των οφειλόμενων συνδρομών και των τελών τήρησης μερίδας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) για την 1Η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή.

Παρακαλούνται τα μέλη μας, που επιθυμούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους, να προσέλθουν ή να επικοινωνήσουν με το τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας (Πλ. 23ης Μαρτίου, Καλαμάτα, τηλ.: 2721062200, info@mcci.gr) προκειμένου να αποφευχθεί η βεβαίωσή των στις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές, βάση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β/3623/2014).

Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες, δηλαδή όλοι εκτός από ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και πιο συγκεκριμένα οι ΟΕ, ΕΕ, ΣΥΝ.ΠΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ. έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623).

Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο, με ταυτόχρονη την καταβολή των τελών της περίπτωσης δ’ της παραγρ.1 του άρθρου 2 της Υ.Α. 79752/30-12-2014.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Επιχειρήσεις – Μέλη που έχουν δηλώσει στην οικεία Δ.Ο.Υ. οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων ή διακοπή εργασιών ΟΦΕΙΛΟΥΝ να απευθυνθούν άμεσα και στο Επιμελητήριο προσκομίζοντας τα αντίστοιχα έγγραφα για την ενημέρωση του Μητρώου τους.

 

 

 

Προηγούμενο Ενέργειες υπουργείου Τουρισμού για οικονομική κατάρρευση του Βρετανικού ταξιδιωτικού γραφείου Thomas Cook
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter