Logo

Ενημέρωση για τη καινούργια διαδικασία δημοσίευσης ισολογισμών εταιριών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Προς τις Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρίες καθώς και για τις Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρίες εφόσον όλοι οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι είναι Ανώνυμες Εταιρίες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και Ετερόρρυθμες κατά μετοχές Εταιρίες.

Σύμφωνα με το ν.2190/1920 και το ν.3190/1955 οι παραπάνω εταιρίες είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την πρόσκληση για Γ.Σ.

είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης

στην ιστοσελίδα της εταιρίας εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρίας αλλιώς πρέπει να τις δημοσιεύσουν σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση για την δημοσίευση του ισολογισμού.

(Επισημαίνεται ότι για την ολοκλήρωση της υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο το σύστημα υποβολής δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της αίτησης εάν ο υπόχρεος δεν έχει αποδεχθεί τα εξής :

“Βεβαιώνεται υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του νόμου 1599/1986 περί υπευθύνου δηλώσεως αλλά και των ειδικότερων διατάξεων του ν. 2190/1920 ότι όλα έγγραφα τα οποία προσκομίστηκαν με την παρούσα αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να καταχωριστούν στην βάση του ΓΕΜΗ  αποτελούν ακριβή αντίγραφα των νομίμως υπογεγραμμένων εγγράφων τα οποία διατηρούνται  στο αρχείο της εταιρίας και είναι στη διάθεση των αρχών άνα πάσα στιγμή για την διενέργεια τακτικών ή δειγματοληπτικών ελέγχων ή για την κατά το νόμο άσκηση εποπτείας.”

Επίσης σε περίπτωση υποβολής με έντυπο τρόπο ο υπόχρεος  θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου με το ίδιο ως ανωτέρω περιεχόμενο )

  • Ισολογισμός Χρήσης.
  • Αποτελέσματα χρήσεως.
  • Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων.
  • Προσάρτημα.
  • Έκθεση ΔΣ για ΑΕ/ή Διαχειριστών ΕΠΕ
  • Έκθεση Ελεγκτών (αν απαιτείται)

Για την καταχώρηση της ιστοσελίδας στην Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ, συμπληρώνουν αίτηση/δήλωση και καταβάλλουν παράβολο 10,00 ευρώ.

Επίσης για την καταχώρηση του ισολογισμού στο ΓΕΜΗ εχει θεσμοθετηθεί ενιαίο τέλος 10€.

Επιπλέον εχει οριστεί ετήσιο τέλος τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ το οποίο πρέπει να καταβληθεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής. (320€ για Α.Ε. και 150€ για Ε.Π.Ε. – Μ.Ε.Π.Ε.)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την 10η Ιουνίου (το αργότερο εφόσον η Γενική συνέλευση γίνει την 30η Ιουνίου):

  • Εάν η ανάρτηση της πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ γίνει ταυτόχρονα με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας και εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος για τη δεύτερη (ήτοι το 20ημερο), το σύστημα προβλέπει πεδία όπου σημειώνεται η ιστοσελίδα της εταιρείας και η ημερομηνία ανάρτησης σε αυτή των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου η Υπηρεσία ΓΕΜΗ στα πλαίσια του ελέγχου πληρότητας της ανάρτησης στο ΓΕΜΗ να μπορεί να κάνει έλεγχο ότι όντως έχει γίνει η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Τα πεδία αυτά είναι εμφανή και στους χρήστες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.
  • Εάν η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας γίνει εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος για αυτή (ήτοι 20ήμερο) αλλά η ανάρτηση της πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ γίνει εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος για εκείνη (ήτοι το 10ημερο) η υπόχρεη ΑΕ θα πρέπει να γνωστοποιεί χωριστά και εγκαίρως την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της με fax προς την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ (Επιμελητήριο Μεσσηνίας, 27210 82741,62229) μέχρι να δημιουργηθεί ειδική ηλεκτρονική αίτηση γνωστοποίησης προς την Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ανάρτησης των οικονομικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα του υπόχρεου.
  • Να στείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την δημοσίευση του ισολογισμού που αναφέρονται παραπάνω

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721062200 | email: gemi@messinianchamber.gr

Προηγούμενο Ενημέρωση μελών για τα τέλη ΓΕΜΗ
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter