Νέα - Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στο Νομό Μεσσηνίας για το έτος 2022 …

Στο ΦΕΚ 11/Β/9-1-2023 δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με θέμα “Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας …

Παρατείνεται η κατάθεση προσφορών της διακήρυξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Α.Κ.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 178862,1) και τα κάτωθι σχετικά …

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις του Νομού Μεσσηνίας ότι στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρηματικότητας», το οποίο υλοποιείται από την …

Παρακαλούμε ανοίξτε τις συνημμένες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας τροφίμων στην καναδική αγορά. Canada – food products – requirements

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ …

Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter