Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι την 29 Μαρ 24 θα διενεργηθεί Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων νερών …

Το αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης (Albanian Development Fund -ADF) προκήρυξε διαγωνισμό που αφορά στη δημιουργία παρακαμπτήριας οδού κατά μήκος του δρόμου μεταξύ Vlore …

Η Αλβανική Αρχή Οδοποιίας (ARRSH) ανακοίνωσε το άνοιγμα της διαδικασίας υποβολής προσφορών για την κατασκευή γέφυρας κατά μήκος της εθνικής οδού Αργυροκάστρου …

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι την 4 Απρ 24 θα διενεργηθεί Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων (κηπευτικά, …

Διακηρύσσεται ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από …

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 1/2024 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια « ΤΡΟΦΙΜΩΝ » (ΚΑΕ1511): (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ),( …

Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter