Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Παρατείνεται η κατάθεση προσφορών της διακήρυξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Α.Κ.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 178862,1) και τα κάτωθι σχετικά …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ …

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΡΕΑΤΩΝ 2022 Επαν. 15-2022 (Ηλ. ΔΑΔ) προμήθεια ιατροτεχνολογικού υλικού COOFHEA 2 (ΨΤΦΥ4690ΒΞ-ΘΘΡ)(22PROC011717026) ΑΔ_178 ΑΔΑ ΩΔ186-5ΜΓ ΑΔΑΜ 22PROC011722082 50-22__98ΓΙ6-Υ49 49-22__ΡΞ2Ξ6-Υ74 52-22__ΡΚΦ06-ΘΜΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Συνδικαιούχου της Πράξης: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ » Το Επιμελητήριο …

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού (υλικό σκραπ – καταλύτες – μπαταρίες) από την …

Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί 22PROC011460239_Ψ5ΛΙ6-ΓΡΞ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔ_162 ΑΔΑ 6Ν2Λ6-4Λ7 ΑΔΑΜ 22PROC011459659 5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 1- ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter