Επιλέξιμες Περιοχές σε Χάρτες για τη Δράση: 3.a.ΒΑΑ.1

Επιλέξιμες Περιοχές σε Χάρτες για τη Δράση: 3.a.ΒΑΑ.1 “Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας”

 

Χάρτες της περιοχής παρέμβασης

 65756_S_F7793.16198_22-07-21_DIMOSKALAMATAS_ISTORIKOKENTRO(pdf.io).jpg

65756_S_F7960.16198_22-07-21_DIMOSKALAMATAS_PARALIAKIZONI(pdf.io).jpg

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter