Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)

Τι είναι η ΥΜΣ

Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» ορίζεται το ένα και µοναδικό σηµείο στο οποίο µπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόµενος προκειµένου να πραγµατοποιήσει πρωτότυπη σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε νοµικής µορφής.


Οι εκ του νόµου ορισµένες «Υπηρεσίες µιας Στάσης» (εφεξής ΥΜΣ) είναι: α) Οι Υπηρεσίες Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) των Επιµελητηρίων, β) Οι Συµβολαιογράφοι ΥΜΣ, γ) Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία µιας Στάσης (εφεξής e-ΥΜΣ). Τα κριτήρια επιλογής της αρµόδιας ΥΜΣ από τον ενδιαφερόµενο να συστήσει εταιρεία προκύπτουν από τον συνδυασµό της νοµικής µορφής της υπό σύστασης εταιρείας και του συστατικού τύπου που 4 θα επιλεγεί, ανεξαρτήτως της έδρας της υπό σύσταση εταιρείας.


Η νέα απόφαση για τη λειτουργία των ΥΜΣ για τη σύσταση εταιρειών εδώ.


Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου εξασφαλίζει στο νέο επιχειρηματία, την έναρξη δραστηριότητας, σε μια Υπηρεσία, σε ένα χώρο, με δραστική μείωση του χρόνου και των εξόδων που απαιτούσε η παλιά διαδικασία. Στο νέο σύστημα, υπάγονται όλες οι προσωπικές εταιρείες, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες, που ιδρύονται μετά τις 04-04-2011. Kατά τη διαδικασία σύστασης, δεν ελέγχεται φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα ή οι προϋποθέσεις εγγραφής των εταίρων σε ΙΚΑ/ ΟΑΕΕ. Μετά το πέρας της διαδικασίας η Υπηρεσία ενημερώνει το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΕΕ μόνο για την σύσταση της νέας εταιρίας και τους ιδρυτές αυτής. Οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να μεταβούν στον ΟΑΕΕ και να διευθετήσουν μόνοι τους τυχόν εκκρεμότητες.


ΑΠΟ 22/07/2018 ξεκίνησε η λειτουργία της e-ΥΜΣ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία.
(Θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 8 του N.4441/2016)


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Οι ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ που συστήνονται μετά από μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΜΣ.


2) Σε περίπτωση που το καταστατικό σύστασης συντάχθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως Υπηρεσία Μιας Στάσης θα λειτουργήσει ο συμβολαιογράφος και όχι το Επιμελητήριο.


3) Οι παρακάτω ΚΑΔ εξαιρούνται από τη διαδικασία της Υπηρεσίας Μίας Στάσης:
56101106 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα
56301009 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ
56301010 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο
56301011 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ
56301012 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ
90041009 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών
93211001 Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)
93211002 Υπηρεσίες λούνα παρκ

Πληροφορίες για την e-ΥΜΣ (ηλεκτρονική ΥΜΣ)
Πρότυπα καταστατικά
Έγγραφα/δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΑΕ)
Έγγραφα/δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΕΠΕ)
Έγγραφα/δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΕΕ-ΟΕ)
Έγγραφα/δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΙΚΕ)
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter