Ιστορικό

Η Μεσσηνία χάρη στη γεωγραφική της θέση, που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, γνώρισε πολύ νωρίς μεγάλη οικονομική και κοινωνική άνθιση, γεγονός που αποδεικνύεται από την ίδρυση Επιμελητηρίου στην Καλαμάτα το έτος 1853. Το εύκρατο μεσογειακό της κλίμα, τα πανέμορφα και ποικιλόμορφα τοπία, καθώς και η γεωγραφική της θέση, την καθιστούν ως μια από τις πιο χαρισματικές πόλεις της Ελλάδας. Η Μεσσηνιακή γη φημίζεται για την παραγωγή και μεταποίηση εκλεκτών προϊόντων όπως το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, οι περίφημες Ελιές Καλαμάτας, ξηρά σύκα, καπνικά προϊόντα, σταφίδες κ.α. που είναι παγκοσμίως γνωστά και έχουν έντονο εξαγωγικό αποτύπωμα, ενώ πλέον τα τελευταία χρόνια γνωρίζει και έντονη τουριστική ανάπτυξη. Τα διάσημα τοπικά προϊόντα ακρογωνιαίος λίθος του πλούτου της Μεσσηνίας, εμβληματικής περιοχής της Μεσογειακής Διατροφής και του συνολικού τρόπου ζωής, της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας (UNESCO).

Σήμερα, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας εκπροσωπεί πάνω από 12.000 μέλη και δραστηριοποιείται με σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας, του εμπορίου, του τουρισμού, των μεταφορών, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τοπικής παράδοσης ως μέσο τουριστικής προβολής της περιοχής στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και είναι θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας. Τα μέλη του Επιμελητηρίου είναι έμποροι, βιομήχανοι, εξαγωγείς, βιοτέχνες και όλοι όσοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή παρέχουν υπηρεσίες εντός των ορίων του νομού Μεσσηνίας. Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που προσφέρει συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες προς το Κράτος και ασκεί αποκεντρωμένες διοικητικές υπηρεσίες που προσδιορίζονται από την πολιτεία, με κορυφαίες το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) & Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.). Επίσης, ασκεί γνωμοδοτικό έργο δια της συμμετοχής εκπροσώπων του σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια. Μελετά τα προβλήματα που απασχολούν την οικονομία της ευρύτερης περιοχής, δρώντας πάντα μέσα στο πλαίσιο των γενικών συμφερόντων του Κράτους, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και υποβοήθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Τέλος, το Επιμελητήριο γνωμοδοτεί, υποβάλλει μελέτες και υπομνήματα προς την Πολιτεία για θέματα που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο, γεγονός που το καθιστά θεσμικό εκπρόσωπο του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας και της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας στα κέντρα χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σε τοπικό, νομαρχιακό, περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter