Διοίκηση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ευάγγελος Ξυγκώρος

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α’ Αντιπρόεδρος: Παύλος Κρανιώτης


Β’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Γκούμας


Γεν. Γραμματέας: Παύλος Γκραίκης


Οικονομικός Επόπτης: Γεώργιος Καπερώνης


Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ., Υ.Μ.Σ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Στούπας Σταύρος


Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων: Μενέλαος Κουτέλας

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βλαχονικολός Κωνσταντίνος


Γκούμας Γεώργιος 


Γκραίκης (Γκρέκης) Παύλος 


Ζαγάκος Ανδρέας 


Καλογερόπουλος Θεόδωρος


Καπερώνης Γεώργιος 


Κάτσιος Ιγνάτιος-Μάριος


Κοτταρίδη Δήμητρα


Κουκούτσης Απόστολος


Κουτέλας Μενέλαος 


Κρανιώτης Παύλος 


Κυριακόπουλος Νικόλαος


Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος


Μουτεβελής Γρηγόριος


Κουφός Ιωάννης


Ξυγκώρος Ευάγγελος 


Παπαδοπούλου Διονυσία


Πουλημένος Παναγιώτης


Στούπας Σταύρος 


Σώτηρας Λάμπρος


Τριγκιλίδας Βασίλειος

Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter