Δικαιολογητικά Εγγραφής/Διαγραφής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

1. Αίτηση Προεγγραφής (χορηγείται από το τμήμα Μητρώου μόνο όταν υπάρχει διακριτικός τίτλος)
2. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ

ΕΓΓΡΑΦΗ (ΚΑΔ που έχουν οριστεί σύμφωνα με το Ν.4919/2022)

1. Αίτηση νομιμοποίησης εγγραφής (χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου)
2. Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας από Δ.Ο.Υ.
3. Τηλέφωνο και e-mail
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
5. Φωτοτυπία ειδικής άδειας που απαιτείται για ορισμένες δραστηριότητες
6. Καταβολή του προβλεπόμενου παραβόλου εγγραφής (30 ευρώ)

ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1. Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου)
2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας και Βεβαιώσεις τυχόν μεταβολών
3. Καταβολή συνδρομών παρελθουσών χρήσεων (ενημέρωση από το Τμήμα Μητρώου)
4. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας
5. Τηλέφωνο και e-mail

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Όσοι δεν προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον, επίσημη μετάφραση του διαβατηρίου & φωτοτυπία άδειας παραμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Αίτηση διαγραφής (χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου)
2. Αντίγραφο διακοπής δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3. Εξόφληση συνδρομών Επιμελητηρίου μέχρι και το έτος 2014 (αφορά παλιές επιχειρήσεις)
4. Παράβολο διακοπής από ΓΕΜΗ (10 ευρώ)
5. Εξόφληση τελών ΓΕΜΗ έως και το έτος διακοπής
6. Αντίγραφο μεταβολής έδρας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση μεταφοράς σε άλλο νομό

Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter