Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε το 1996 και λειτουργεί έκτοτε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ), έχοντας διαχειριστεί με επιτυχία δράσεις του Β’ και Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ).

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2014-2020), με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, διαχειρίζεται, ως Ενδιάμεσος Φορέας και εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)”, των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», «Πελοπόννησος 2014-2020» και «Ιόνια Νησιά 2014-2020», καθώς και του Πράσινου Ταμείου. Επίσης, διαχειρίζεται ως Φορέας Διαχείρισης την Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο», η οποία χρηματοδοτείται από το  εθνικό χρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ).

Επιπλέον, ως ενδιάμεσος Φορέας και εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, θα διαχειρίζεται δράσεις του νέου εγκεκριμένου προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Εταίροι της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων είναι τα Επιμελητήρια Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

 

Link:  https://www.diaxeiristiki.gr

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter